(glej Luksemburg: zaradi evtanazije ob veto)

No, danes je državni svet dal zeleno luč za predlagano spremembo 34. člena luksemburške ustave. Veliki vojvoda zakonov ne bo več potrjeval, ampak jih bo samo še razglašal v tridesetih dneh po sprejemu v državnem zboru. Zadevni člen ustave se bo tako glasil: “Le Grand-Duc promulgue les lois dans les trente jours du vote de la Chambre.”

Hkrati je državni svet opozoril, da je to že deseta sprememba ustave od leta 2003, kar na na dolgi rok zmanjšuje njeno stabilnost.