Ljubim zeleno
In belo
In ljubim sonce, ki razbija
Oblake
Ljubim njo
Ki se skriva za njimi
In me pozdravlja v sanjah