V zvezi z včerajšnjo objavo kot zanimivost objavljam besedilo “Proglasa o priključitvi Slovenskega Primorja svobodni in demokratični Jugoslaviji” vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte Slovenskega naroda z dne 16. septembra 1943, ki so ga s sklepom potrdili na 2. zasedanju AVNOJ-a.

Proglas
(foto: dr. fil, Baza 20, klikni za povečavo)

“1. Vrhovni plenum Osvobodilne fronte slovenskega naroda izpolnjuje temeljno, iz naravnih in zgodovinskih pravic izhajajočo zahtevo slovenskega naroda ter proglaša priključitev slovenskega Primorja svobodni in združeni Sloveniji v svobodni in demokratični Jugoslaviji.

2. Italijanski narodni manjšini na priključenem ozemlju je zajamčena avtonomija. O izvedbi avtonomije bodo razpravljali pooblaščeni zastopniki slovenskega in italijanskega primorskega prebivalstva, kakor hitro bodo dovoljevale razmere.”